Praaivesie statement

Ons site-adres is: https://www.raukendâhreigehs.nl.

As bezoekâhs reijaksies achtâhlate op de site, vezameile we de gegeves getaund innut reijaktiefoâhmulieâh, ut IP-adres van de bezoekâh en de browsâh usâh agent om te helpe spam te deitektâhûh.

Un geanaunimiseâhde string, gemaak op basus vajje e-mailadres (dit wogt auk un hash genoemp) ken wogde gestuâhd naah de Gravatar service indien je dit gebrùik. De praaivesiebelèdspagina kajje hieâh vinde: https://âhtaumattic.kom/praaivesie/. Nadat je reijaksie is goedgekeuâhd, is je profiellufautau publiekelijk zichbaah in de konteks vajje reijaksie.

ie un geregistreâhde gebrùikâh ben en afbeildinge naah de site upload, mot je voâhkaume dat je afbeildinge upload met daarin EXIF GPS laukasie gegeves. Bezoekâhs van de site kenne de afbeildinge van de site dâhnloade en de laukasiegegeves inzien.

Wanneâh je un reijaksie achtâhlaat op onze site, kajje angeive of je naam, je ège e-mailadres en site innun kaukie opgeslage mauge wogdûh. Dit doen we voâh je gemak zaudat je deize gegeves nie opnieuw hoef in te vulle voâh un nieuwe reijaksie. Deize kaukies zèn un jaah lang geldag.

Indien je onze inlogpagina bezoek, slaan we un tèdelijke kaukie op om te kontraulere of je browsâh kaukies aksepteâht. Deize kaukie bevat gein pegsaunlijke gegeves en wogt vewèdâhd zaudra je je browsâh slùit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneâh je un berich wèzigt of publiceâht wogt un anvullende kaukie doâh je browsâh opgeslagûh. Deize kaukie bevat gein pegsaunlijke data en hep enkel ut pos ID vannut agtikel wat je hep bewerrek in ze ège. Deize kaukie is na un dag velopûh.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deize sites kenne gegeves auvâh je vezameile, kaukies gebrùike, ekstra tracking van derde pagtèje inslùitûh en je interaksie met deize ingeslaute inhâh maunitore, inklusief ut vaslegge van de interaksie met ingeslaute inhâh asje un aksâhnt hep en ingelogd ben op die site.

Asje un wachwoâhd reiset anvraagt, wogt je IP-adres opgenaume in de reiset e-mail.

Wanneâh je un reijaksie achtâhlaat dan wogt die reijaksie en de metadata van die reijaksie voâh altèd bewaahd. Op deize manieâh kenne we vevollegreijaksies âhtaumaties heâhkenne en goedkeure in plaats van dat we ze motte maudererûh.

Voâh gebrùikâhs die ze ège op onze site registrere (indien anwezag), slaan we auk de pegsaunlijke infoâhmasie op die ze verstrekke in hun gebrùikersprofiel. Alle gebrùikâhs kenne op iedâh maument hun pegsaunlijke infoâhmasie bekèke, bewerreke of vewèdere (behalleve dat ze hun gebrùikersnaam nie kenne wèzige). Site beheâhdâhs kenne deize infoâhmasie auk bekèke en bewerrekûh.

Asje un aksâhnt hep op deize site of je hep reijaksies achtâh gelate, ken je vezoeke om un expogtbestand vajje pegsaunlijke gegeves die we vajje hebbe, inklusief alle gegeves die je ons opgegeive hep. Je ken auk vezoeke dat we alle pegsaunlijke gegeves die we vajje hebbe wissûh. Dit bevat gein gegeves die we verreplich motte beware in veband met administratieve, wettelijke of bevèligings doelèndûh.

Maugelijk wogde reijaksies van bezoekâhs gekontrauleâhd via un geautaumatiseâhde spamdeiteksie service.

nl_DH Haags